My Lubimy Działać. A Wy?

Szanowni Państwo,

Fundacja Lubimy Działać tworzy i prowadzi akcje społeczne oraz programy edukacyjne skierowane do dzieci, rodziców, opiekunów i kadry placówek oświatowych takich jak żłobki i przedszkola. Skupiamy wokół naszej idei osoby odpowiedzialne, proaktywne, ambasadorów przemian społecznych.

Dziecko bierze oddech od 18 do 30 razy na minutę. Każdy wdech to nie tylko dostarczanie niezbędnego tlenu, ale również pochłanianie zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu. Ta świadomość była dla nas impulsem by powołać nasz flagowy program Oddech Motyla.

Naszym celem jest zadbanie o to, aby powietrze, jakim oddychają dzieci w najważniejszym momencie ich rozwoju, było jak najczystsze. Chcemy rozwijać i współtworzyć sieć zdrowych, ekologicznych przedszkoli i żłobków. Komunikujemy o problemie, uwrażliwiamy i edukujemy, bo zdrowe dzieci dzisiaj, to zdrowe przyszłe pokolenia.

Chcecie działać z nami dla zdrowia dzieci? Zapraszamy!

Celem strategicznym naszego programu jest uświadamianie i dbanie o edukację w zakresie poprawy jakości powietrza i jego wpływu na zdrowie dzieci.

PROGRAM ODDECH MOTYLA

Program skierowany jest do wszystkich przedszkoli i żłobków z całej Polski. Zrzeszamy wszystkie placówki edukacyjne pod szyldem walki o zdrowe dzieci dzisiaj i zdrowe przyszłe pokolenia. Harmonogram programu przewiduje: Wielki Konkurs, mini konkursy, warsztaty i szkolenia edukacyjne, akcje społeczne, happeningi i wiele innych. Placówki najbardziej zaangażowane w działania edukacyjne i uświadamiające wyróżniamy specjalnymi certyfikatami Oddechu Motyla.

Możesz mieć wpływ na swoje przedszkole, biorąc udział w Akcji i Konkursach!

AKCJA ODDECH MOTYLA

Akcja skierowana jest do wszystkich odpowiedzialnych, proaktywnych osób, które chcą wesprzeć działania społeczne na rzecz zdrowia dzieci. Wydarzenie odbywa się za pośrednictwem social media: Facebook, Instagram. Wykonując nasz charakterystyczny „Gest Motyla” i dokumentując go na swoim profilu, komunikujemy jednocześnie do wszystkich zainteresowanych, że powietrze jakim oddychają dzieci, ma wpływ na ich zdrowie i rozwój.

Dzięki Wam dzieci mogą cieszyć się zdrowszym, szczęśliwszym i bardziej bezpiecznym dzieciństwem.

Działajmy wspólnie z miłości do dzieci i czystego powietrza!

Naszą misją jest troska o zdrowie najmłodszych, bo zdrowe dzieci dzisiaj, to zdrowe przyszłe pokolenia!