Nasze programy

Fundacja chce pomagać na wiele sposobów. Sukcesywnie realizujemy nasze dwa pierwsze projekty:

Zdrowy oddech dziecka. Zdrowe przedszkola.

www.zdrowyoddechdziecka.pl 

oraz

Nawodnieni

Jako organizacja non profit, dbamy o jakość i transparentność naszych działań.

Jakie działania statutowe realizujemy?

ikona22LEAF

Działania ekologiczne i prozdrowotne

Wprowadzamy, propagujemy i wspieramy bezpieczne proekologiczne rozwiązania w zakresie ochrony zdrowia dzieci . Ze środków fundacji kupujemy lub dofinansowujemy zakup sprzętu do miejsc, w których dzieci cierpią w wyniku skutków działania smogu, alergii i zanieczyszczeń powietrza. Wybieramy sprzęt najbardziej zaawansowany technologicznie, poddany rygorystycznym testom bezpieczeństwa i spełniający najwyższe normy.

Działania społeczne

Realizujemy własne projekty edukacyjne, oparte na systemie wartości. Organizujemy akcje i konkursy promujące ochronę zdrowia dzieci. Promujemy działalność na rzecz drugiego człowieka, wspieramy inicjatywy społeczne. Oferujemy wsparcie innych osób i podmiotów przy zakładaniu punktów przedszkolnych oraz przedszkoli ukierunkowanych na ekologię i  ochronę zdrowia dzieci. Inspirujemy, wzmacniamy, motywujemy.

Działania Edukacyjne z wartościami

Pod nadzorem doświadczonych pedagogów przedszkolnych, opracowujemy własne programy edukacyjne. Prowadzimy dialog językiem ludzi, którzy troszczą się o siebie wzajemnie i pragną żyć w harmonii. Uczymy rozpoznawania uczuć i potrzeb – swoich oraz drugiej osoby – i nieskrępowanego ich wyrażania. Jesteśmy otwarci na potrzeby innych. Uczymy dzieci wrażliwości i empatii.

Promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu

Zachęcamy firmy do angażowania się w akcje non-profit oraz tworzenie wspólnych przedsięwzięć społecznych. Odpowiedzialność ekologiczna i społeczna mogą być pewnymi sprzymierzeńcami sukcesu. Biznes powinien promować trwały rozwój i odpowiedzialność społeczną nie tylko dla czynienia dobra, ale też dlatego, że dają one przewagę konkurencyjną. Jako fundacja wpieramy odpowiedzialność społeczną biznesu.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z naszym statutem

 

Jak działamy?

girl-797837_1280

Działalność ekologiczna

Poprawiamy jakość powietrza i wody w przedszkolach, domach dziecka i szpitalach dziecięcych. Promujemy „dotlenianie” dzieci, aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody. Chcemy zapewniać dzieciom i ułatwiać dostęp do przedszkoli i punktów przedszkolnych, przyjaznych dla dzieci z alergią i astmą.

Fundacja Lubimy Działać

Działalność Edukacyjna

Na terenie Dolnego Śląska zaczynamy działania na rzecz rozwoju edukacji przedszkolnej opartej na wartościach. W relacjach z dzieckiem stawiamy na miłość, przyjaźń, prawdę, uczciwość, zaufanie, empatię, odwagę, odpowiedzialność i szczerość. Chcemy szerzyć i popularyzować w przedszkolach język żyrafy Marshalla Rosenberga.

team-386673_1280

Działalność Społeczna

Uczymy prospołecznych zachowań na rzecz drugiego człowieka, wspieramy społeczną odpowiedzialność biznesu. Sami opieramy na tym naszą aktywność. Zachęcamy firmy do angażowania się w lokalne inicjatywy. Prowadzimy dialog językiem ludzi, którzy troszczą się o siebie wzajemnie i pragną żyć w harmonii.

Lubisz działać społecznie?

Razem możemy więcej